Ekonomi Manşet Zonguldak

Zonguldak İl Müdürlüğünden sanayi işletmelerine uyarı

Açıklama şöyle: 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’ nci Maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur. Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı..

Zonguldak İl Müdürlüğünden sanayi işletmelerine uyarı

Açıklama şöyle:

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’ nci Maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.

Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’ inci Maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11’ inci maddesi uyarınca e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2023 yılı için belirlenen 2.626,00 (İkibinaltıyüzyirmialtı) TL İdari Para Cezası uygulanacağından ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar vermeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında, Bakanlık Makamının 30.12.2022 tarihli ve E-4356154 sayılı Olurları ile onaylanarak 01.01.2023 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan döner sermaye kapsamında verilecek hizmet bedelleri olan;

  • Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvuru aşamasında 161 TL ilk kayıt başvuru ücreti,
  • Sanayi Sicil Belgesi vize başvuru aşamasında ise
    • Mikro Ölçekli işletmeler için 161,00 TL,
    • Küçük Ölçekli işletmeler için 241,50 TL,
    • Orta Ölçekli işletmeler için 402,50 TL ve
    • Büyük Ölçekli işletmeler için 805,00 TL vize başvuru ücreti

alınacaktır.

Bu bağlamda Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt ve vize başvuruları oluşturma aşamasında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

Sanayi işletmeleri, tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya 444 6100 no.lu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL